Ditt kjøp gjør
en forskjell!

Støtte til SOS-barnebyer hittil i Norden.
Hjelp oss å øke dette beløpet i år!

N O K

Som tilsvarer:

332 000 barn har fått hjelp med munnhelsen
477 familier har unngått å bli splittet
100 nye trygge hjem åt barn i SOS-barnebyer

I år tygger vi mer!

Manglende kunnskap

60-90% av barn i verden lider av å ha hull i tennene. En avgjørende årsak er mangel på både kunnskap og opplæring i munnhygiene/tannhelse. Land med utbredt fattigdom er spesielt berørt siden generelle tannhelseinstitusjoner ofte ikke når ut til de mest utsatte områdene.

Derfor driver EXTRA® prosjektet Oral Health Program i samarbeid med SOS-barnebyer, med formål om å forbedre tannhelsen i rurale områder i Botswana. Oral Health Program tar sikte på å styrke tannhelsekompetansen hos lærere og omsorgspersoner slik at de selv kan bringe kunnskapen videre til barna. Oral Health Program har også sørget for at barn med store tannhelseutfordringer har blitt sjekket av tannleger som programmet samarbeider med.

Ved å tygge EXTRA® er du med og bidrar til bedre tannhelse for flere barn. Hvert tygg teller!

Verdien av god tannhelse

God tannhelse har stor betydning for livskvalitet og selvfølelse så vel som et sosialt liv – uansett alder. Dårlig tannhelse kan påvirke barns utvikling negativt og hemmer dem fra å nå sine fulle potensialer. Dårlig tannhelse kan vises på mange forskjellige måter, som for eksempel blødende tannkjøtt og dårlig ånde, tannbørster som sjelden blir byttet ut og inkonsekvent rengjøring av tennene. Undersøkelser har også vist at små barn med karies har større risiko for å få hull i tennene, sammenliknet med ungdommer som har vært kariesfrie. Men en syk munn utgjør også en risiko for hele kroppen. Både barn og voksne med bakterier, betennelse og plakk i munnen risikerer i høyere grad å lide av hjerte- og karsykdommer, kreft, sykdommer i mage og tarm og underernæring. Derfor må tannhelse inkluderes som en del av folkehelsearbeidet. Dette er en viktig grunn til at EXTRA® ønsker å være en del av Oral Health Program-prosjektet gjennom Chew for Change-kampanjen.

EXTRA®s bidrag til SOS-barnebyer

Sammen med SOS-barnebyer driver EXTRA® tannhelseprosjektet Oral Health Program i Botswana. Målet med tannhelseprosjektet er å spre kunnskap om god tannhygiene til 16000 barn hvert år. EXTRA® er med på å styrke tannhelsekompetansen hos lærere, omsorgspersoner og andre helsepersonell slik at de kan bringe kunnskapen videre til barna. Tannhelseprosjektet finansieres 100% av EXTRA® og inkluderer alt fra prosjektledere og undervisningsmateriell, tannbørster og tannkrem.

SOS-familieprogram

I tillegg til samarbeidet om tannhelseprosjektet er EXTRA® en viktig partner til SOS-barnebyers generelle arbeid med å styrke utsatte familier. Her er EXTRA® med og kjemper for at barn ikke skal miste foreldrenes omsorg. Programmet er hovedsakelig rettet mot utsatte familier, som på grunn av fattigdom, sykdom eller død risikerer å splittes. SOS-familieprogram jobber med familier som trenger støtte for å kunne ta seg godt av barna. Familieprogrammet bidrar med familierådgivning, helseoppfølging og støtte til utdanning og inntektsbringende arbeid. Hver familie mottar skreddersydd støtte basert på sin situasjon og sine forutsetninger. Formålet er imidlertid det samme for alle – å gi hver enkelt familie bedre forutsetninger for å ta vare på barna og sikre dem sine grunnleggende rettigheter. Slik bygges sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

Takk for at du gjør en forskjell!